บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล ได้ถูกรับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE4 ที่อาคารอนุรักษ์พลังงาน

คุณ สุชาติ จงควินิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล ได้ถูกรับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE4″ ที่อาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กำหนดจัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “High Efficiency Motor (IE4)” ขึ้นจำนวน 3.ครั้ง.คือ.วันที่ 15 , 220และ 29 มิถุนายน.2560.ณ.อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า เทคนิค หลักการทำงานและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนการพิจารณาเปลี่ยน มาใช้ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และการคำนวณค่า pay back ในการใช้งานการพิจารณาประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลายองค์กรที่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาเลือกซื้อ มอเตอร์อย่างจริงจัง ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์สูงขึ้นขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
energyupdateSmart Energy Promote