กำลังมอเตอร์กับอุณหภูมิแวดล้อมและระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าจะออกแบบมาสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาที่ระดับ 1000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากมีการใช้งานที่แตกต่างออกไปจะทำให้มีผลต่อกำลังมอเตอร์

การจำแนกประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกจัดเป็นกลุ่มหลัก ๆ อยู่ 2 กลุ่ม คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งจะมีการใช้งานระดับปานกลางมีขนาดมอเตอร์ที่ไม่ใหญ่มากนัก และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งถูกใช้งานในวงอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

ค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ไฟฟ้า

นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังมีข้อดีอื่นๆอีกคือ เกิดความร้อนจากการทำงานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปืนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย [...]

คำอธิบายกลุ่ม/รหัส ของมอเตอร์กันระเบิด (ATEX Categories Explanation)

ในโรงงานเคมีและโรงกลั่นน้ำมันเป็นพื้นที่ที่อากาศมักมีส่วนผสมของสารเคมี ก๊าซ ไอระเหย สามารถเกิดการระเบิดได้ โดยเครื่องจักรส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า [...]

การจำแนกพื้นที่อันตรายสำหรับการเลือกใช้มอเตอร์กันระเบิด

ในโรงงานเคมีและโรงกลั่นน้ำมันเป็นพื้นที่ที่อากาศมักมีส่วนผสมของสารเคมี ก๊าซ ไอระเหย สามารถเกิดการระเบิดได้ โดยเครื่องจักรส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า [...]

การเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแต่ละยี่ห้อ สามารถประหยัดค่าไฟได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) ยิ่งค่าประสิทธิภาพยิ่งสูง ยิ่งประหยัดพลังงานได้มากกว่า

หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า

ในการเลือกซื้อมอเตอร์ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานมากกว่าราคามอเตอร์ เนื่องจากราคามอเตอร์มีมูลค่าเพียง 1-2% ของค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น การเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง [...]

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)

นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังมีข้อดีอื่นๆอีกคือ เกิดความร้อนจากการทำงานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปืนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือนน้อยกว่า มีเสียงรบกวนน้อย [...]

เปรียบเทียบค่าไฟ ระหว่างมอเตอร์ธรรมดา กับ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

เปรียบเทียบอัตราการประหยัดพลังงาน, ค่าไฟฟ้า และระยะเวลาการคืนทุน เมื่อเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป

มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)

ในโรงงานเคมีและโรงกลั่นน้ำมันเป็นพื้นที่ที่อากาศมักมีส่วนผสมของสารเคมี ก๊าซ ไอระเหย สามารถเกิดการระเบิดได้ โดยเครื่องจักรส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า [...]

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!