PRODUCT FEATURES

Product Selection

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)

ผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดตั้งแต่ 7.5 KVA ถึง 3,300 KVA ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวและสามเฟส ความถี่ 50 Hz, 60  Hz. พร้อมบริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม ดูแลหลังการขายอย่างครบวงจรทั่วประเทศ

มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon (IEC) ราคาพิเศษ !

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon ราคาพิเศษ มาตรฐาน IEC จากประเทศ สหรัฐอเมริกา มีทั้งแบบ มาตรฐานและแบบประสิทธิภาพสูง จัดโปรโมชั่น ราคาพิเศษ (สินค้ามีจำนวนจำกัด !)

ระบบบำรุงรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล (Fuel Polishing System)

ระบบบำรุงรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล สามารถกำจัดน้ำและตะกอนรวมทั้งสารปนเปื้อนจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดและมีอายุการเก็บได้ยาวนานขึ้น สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

มอเตอร์ไฟฟ้า CMP (Century Motors Producer, CMP Motors)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ CMP มาตรฐาน IEC และ NEMA จากประเทศออสเตรเลีย มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงชนิด 3 เฟส ตั้งแต่ระดับ IE2 (High Efficiency Motor) , IE3 (Premium Efficiency Motor) ไปจนถึง IE4 (Super Premium Efficiency Motor) ปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้า CMP ผ่านการทดสอบและได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor) มอเตอร์ Medium Voltage มอเตอร์ Slip Ring เป็นต้น

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG (IE2,IE3)
(High Efficiency Motor)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง CMG (IE2,IE3) มาตรฐาน IEC จากประเทศออสเตรเลีย ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟ มีค่าประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้า (IE2) ยี่ห้ออื่นๆ โดยมอเตอร์ CMG ได้ผ่านการทดสอบจากทาง พพ. (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) การันตีค่าประสิทธิภาพ โดย ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ทุกรุ่น !

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากันระเบิด CMG ราคาพิเศษ มาตรฐาน IEC จากประเทศ ออสเตรเลีย เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง มีใบรับรอง ATEX, IECEX มีสินค้าพร้อมส่งภายในประเทศ

มอเตอร์กันระเบิด OMEx (Italy)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากันระเบิด OMEx  (Flame Proof Motor, Ex d, IIB or IIC, T4) มาตรฐาน IEC จากประเทศ อิตาลี เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง มีใบรับรอง ATEX, IECEX มีสินค้าพร้อมส่งภายในประเทศ

มอเตอร์ CEMP (CEMP Motor, Italy)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ CEMP (Explosion Proof Motor) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์กันระเบิดและเป็นผู้ผลิตมอเตอร์กันระเบิดรายแรกในประเทศอิตาลี ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป มีสายการผลิตที่ครอบคลุมรองรับทุกการใช้งาน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX สำหรับการใช้งานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ปัจจุบันมอเตอร์กันระเบิด CEMP ได้อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัท Regal Beloit  ผู้นำด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก

CMG Motors (IEC Standard)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ CMG มาตรฐาน IEC จากประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 เริ่มต้นจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยจะเน้น ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) รวมถึงมอเตอร์ที่ใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor), Smoke Spill เป็นต้น และได้ผ่านการทดสอบเพื่อขอรับฉลากประสิทธิภาพสูงจากทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรียบร้อยแล้ว

Rotor Motor (The Netherlands)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า Rotor จากประเทศเนเธอแลนด์ เป็นผลิตภัณฑ์มอเตอร์ที่ผลิตในกลุ่มประเทศยุโรป (เนเธอแลนด์,เยอรมัน,เชค) ตามมาตรฐาน IEC ภายใต้ Slogan ที่ว่า No motor without rotor โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นระดับประสิทธิภาพ IE1,IE2,IE3,IE4 รวมไปจนถึง IE5 (Permanent magnet Technology) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการประหยัดพลังงานของทางกลุ่มผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์สำหรับใช้งานในงานเรือ พร้อมกับการมี Certificates ต่างๆ รองรับ

MARATHON Motors (NEMA & IEC Standard)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ MARATHON มาตรฐาน NEMA และ IEC จากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1913 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีสายงานการผลิตที่กว้างขวาง ตามมาตรฐานมอเตอร์คุณภาพอุตสาหกรรม โดย มีขนาดตั้งแต่ 1/12 HP ไปจนถึง 3,000 HP และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้านานสูงสุดถึง 5 ปี ในบางรุ่น

Medium & High Voltage Motors

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง MARATHON  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  สำหรับแรงดันใช้งาน  3kV 3.3kV 4.16kV 5kV 6kV 6.6kV 10kV สำหรับความถี่ 50 Hz และ 4kV 4.16kV 6.6kV 13.8kV สำหรับความถี่ 60 Hz โดย มีขนาดตั้งแต่ 160 kW ไปจนถึง 2,800 kW มีให้เลือกทั้งแบบชนิดมาตรฐาน และแบบประสิทธิภาพสูง

LEESON MOTORS (NEMA STANDARD)

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ Leeson มาตรฐาน NEMA จากประเทศ สหรัฐอเมริกา มีการสต็อคมอเตอร์ AC และ DC มากกว่า 6,000 ตัว ในคลังสินค้ากว่า 20 แห่งใน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่  มอเตอร์ทุกตัว ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม พร้อมคุณสมบัติที่ผู้ใช้งานคาดหวัง ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์มาตรฐาน มอเตอร์กันระเบิด รวมถึงมอเตอร์ ที่ใช้งานในรูปแบบอื่นๆ สำหรับ การติดตั้งใหม่ และ การติดตั้งแทนที่มอเตอร์ตัวเก่า

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ

มอเตอร์ ABB (ABB Motor)
มอเตอร์ Siemens (Siemens Motor)
มอเตอร์ Weg (Weg Motor)
มอเตอร์ Elektrim (Elektrim Motor)
มอเตอร์ TECO (TECO Motor)
มอเตอร์ BROOK CROMPTON (BROOK CROMPTON Motor)
มอเตอร์ TOSHIBA (Thoshiba Motor)
มอเตอร์ HITACHI (Hitashi Motor)
มอเตอร์ MITSUBISHI (Mitsubishi Motor)
มอเตอร์ INLINE (Inline Motor)
มอเตอร์ HASCON (Hascon Motor)
มอเตอร์ MULLER (Muller Motor)

MARATHON GENERATORS

ผลิตภัณฑ์เครืองกำเนิดไฟฟ้า MARATHON จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานพลังงานไฟฟ้าในยุคศตวรรษที่ 21 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ( 5 kW ถึง 3,000 kW )  สำหรับการแสตนด์บายและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการพิสูจน์การใช้งานจริง จากกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้งานชั้นนำว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาราธอน มีประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถติดตั้งได้ง่าย

THOMSON CONTROLLERS

ผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า THOMSON จากประเทศ แคนาดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1973 เป็นหนึ่งในผู้นำของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบรวมถึงการผลิตงานระบบไฟฟ้า รวมถึง Automatic transfer switches สำหรับการใช้งานแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!