การเลือกซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ารประหยัดพลังงานของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) นั้น ขึ้นอยู่กับค่าประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า ก็จะสามารถประหยัดพลังงานหรือค่าไฟได้มากกว่า ทั้งนี้ มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า เพียงแค่เล็กน้อย (0.1-3%) ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟได้มากกว่าค่อนข้างมาก

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพ (%) ของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 ยี่ห้อ

ตารางที่ 2 แสดงค่าไฟ (บาท) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของแต่ละยี่ห้อที่โหลด 100% (ทำงานวันละ 24 ชั่วโมง)

ตารางที่ 3 แสดงค่าไฟ (บาท) ที่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่า สามารถประหยัดได้ ที่โหลด 100% (ทำงานวันละ 24 ชั่วโมง)

จะเห็นได้ว่า มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแต่ละยี่ห้อไม่ได้ประหยัดพลังงานเท่ากัน เนื่องจาก มีค่าประสิทธิภาพหรือ Efficiency ไม่เท่ากัน ดังนั้นมอเตอร์ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าก็จะสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่า ในส่วนของมอเตอร์  CMG เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีกฏหมายบังคับให้ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบ และได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงมั่นใจได้ว่า มอเตอร์ CMG จะสามารถประหยัดค่าไฟ และลดต้นทุนการผลิตของท่านได้มากกว่ามอเตอร์ยี่ห้ออื่นทั่วไป อย่างแน่นอน

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
sinto3hbc