การพิจารณาเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ารพิจารณาในการนำมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมาใช้งานนั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากหากยังไม่เหมาะสมแล้ว การเปลี่ยนอาจจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไป ดังนั้น พอจะสรุปแนวทางในการพิจารณาเลือกที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานได้ดังนี้

 • ในการพิจารณาจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ 
  ควรพิจารณาเลือกจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลงอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว สภาพแวดล้อมในบริเวณเครื่องจักรที่ติดตั้งก็จะดีกว่า เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้น น้อยกว่าเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดา นั่นเอง
 • การที่มอเตอร์เก่าชำรุดเสียหาย
  หรือใช้งานมาเป็นเวลานานจนค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษามอเตอร์มีค่าสูงถึง 65% ของราคามอเตอร์ใหม่ ก็ควรพิจารณาจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้งานแทน
 • เมื่อมอเตอร์ทั่วไปที่ใช้งานอยู่มีขนาดใหญ่กว่าโหลดมาก
  เนื่องจากในการใช้งานครั้งแรกได้เลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เผื่อขนาดไว้มากเกินไป ก็ควรพิจารณาจัดหามอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และมีขนาดเหมาะสมกับโหลดมาใช้งานแทน ซึ่งจะเป็นการลดพลังงานลงได้เป็นอย่างมาก
 • เครื่องจักรที่มีชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนาน จะยิ่งเป็นการประหยัด 
  แต่ต้องพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนด้วย โดยทั่วไประยะเวลาการคืนทุนจะคืนทุนภายใน 1-3 ปี
 • มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงไม่เหมาะกับงานที่ต้องสตาร์ทบ่อย
 • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่โหลดประมาณ 90%
  ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับโหลดน้อยๆ

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
hbcdouble-a-logo