คำอธิบายกลุ่ม/รหัส ของมอเตอร์กันระเบิด (ATEX Categories Explanation)

อเตอร์กันระเบิดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มอเตอร์กันระเบิดสำหรับแก๊ส และมอเตอร์กันระเบิดสำหรับฝุ่นที่เกิดการลุกไหม้ได้ โดยการเลือกใช้มอเตอร์กันระเบิดนั้นต้องพิจารณาถึงโซนการใช้งานตามแผนภาพ

มอเตอร์กันระเบิดสำหรับแก๊ส (Electric Motors for GAS Explosive Atmospheres)

โซน 0 : ไม่อนุญาติให้ใช้มอเตอร์
โซน 1 :  สามารถใช้มอเตอร์กันระเบิดชนิด II 2G Ex-d, Ex-d(e)
II 2G Ex-e
โซน 2 : สามารถใช้มอเตอร์กันระเบิดชนิด II 2G Ex-d, EEx-d(e)
II 2G Ex-e
II 3G Ex-nA

มอเตอร์กันระเบิดสำหรับฝุ่น (Electric Motors for DUST Explosive Atmospheres)

โซน 20 : ไม่อนุญาติให้ใช้มอเตอร์
โซน 21 :  สามารถใช้มอเตอร์กันระเบิดชนิด II 2D IP65
โซน 22 : สามารถใช้มอเตอร์กันระเบิดชนิด II 3D IP55 (non-conductive dust), II 2D IP65 (conductive dust)

คำอธิบายคุณสมบัติของมอเตอร์กันระเบิด

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

CE : ย่อมาจาก European Conformity แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดดา้นสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

123 : หมายเลขบ่งชี้ Certificate, การทดสอบ

Ex : เครื่องหมายการกันระเบิด

II : กลุ่มของการกันระเบิด (I = ใช้งานในอุตสาหกรรมเหมือง, II – ใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ)

2G : กลุ่มโซนของแก๊ส (Zone 0 – Category 1G, Zone 1 – Category 2G, Zone2 – Category 3G)

Ex : การป้องกันระเบิด

de : รูปแบบของการกันระเบิด
d – Flameproof to EN50018
e – Increased Safety to EN 50019
nA – Non-sparking to EN 50021
de – Flameproof motor with Increased safety Terminal box EN 500188&19

IIC : กลุ่มของแก๊ส
II   –  General
IIA  – Propane, etc
IIB  – Ethylene, etc
IIC – Hydrogen, etc

T1 to T4 : อุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์สูงสุด

T1 :  อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 450 องศาเซลเซียส
T2 :  อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 300 องศาเซลเซียส
T3 :  อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 200 องศาเซลเซียส
T4 :  อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
T5 :  อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 100 องศาเซลเซียส
T6 :  อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 85 องศาเซลเซียส

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

CE : ย่อมาจาก European Conformity แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดดา้นสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

123 : หมายเลขบ่งชี้ Certificate, การทดสอบ

Ex : เครื่องหมายการกันระเบิด

II : กลุ่มของการกันระเบิด (I = ใช้งานในอุตสาหกรรมเหมือง, II – ใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ)

2D : กลุ่มโซนของฝุ่น (Zone 20 – Category 1D, Zone 21 – Category 2D, Zone22 – Category 3D)

T125 : อุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์สูงสุด 125 องศาเซลเซียส

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
Oil-and-gas-platform-with-gas-burning_164604326-1280x640d9c6650f7acdcd9c02111531726de562