มอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor)

นโรงงานเคมีและโรงกลั่นน้ำมันเป็นพื้นที่ที่อากาศมักมีส่วนผสมของสารเคมี ก๊าซ ไอระเหย สามารถเกิดการระเบิดได้ โดยเครื่องจักรส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานจะต้องมีความเชื่อมั่นใน ความปลอดภัยสูง และจะต้องเป็นแบบป้องกันระเบิด รวมทั้งได้รับการออกแบบ เลือกใช้และติดตั้ง ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

สถานที่ซึ่งสามารถเกิดอันตราย แบ่งพื้นที่ออกตามโอกาสที่จะติดไฟ หรือตามความร้ายแรง โดยแบ่งพื้นที่ก๊าซออกเป็น 3 โซน

           Zone 0 : เป็นพื้นที่ก๊าซอันตรายสูงสุด ซึ่งมีก๊าซ หรือไอที่มีการระเบิดได้ตลอดเวลา เป็นช่วงเวลานาน เช่น ในภาชนะที่บรรจุของเหลวที่ติดไฟหรือแก๊ส,ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลง พื้นที่นี้ไม่อนุญาติให้มีการใช้มอเตอร์
Zone 1 :  เป็นพื้นที่ที่อาจมีก๊าซไวไฟจากการทำงานปรกติเช่น ช่องประตูเปิดและปิดเพื่อส่งถ่ายสารไวไฟ หรือ พื้นที่รอบๆท่อส่งก๊าซไวไฟ ชนิดของมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้ Ex e/Ex d
Zone 2 :  เป็นพื้นที่ที่อาจมีก๊าซไวไฟบ้าง เป็นครั้งคราวในระยะสั้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงานปรกติ โดยมีโอกาสอาจเกิดขึ้นนานๆครั้ง และมีช่วงเวลาสั้น อุปกรณ์ใน Zone 1 สามารถใช้ใน Zone นี้ได้ ชนิดของมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้ Ex n,Ex e,Ex d

Temperature Classes

         เราสามารถแบ่งกลุ่มของสารไวไฟ ตามระดับของจุดวาบไฟของสารไวไฟ โดยแบ่งประเภทของอุณหภูมิออกเป็น 6 ระดับ คือ T1 ถึง T6 ตามอุณหภูมิของการจุดระเบิด

อุณหภูมิของการระเบิดหรือจุดวาบไฟของสารเคมีแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ดังนั้นมอเตอร์ทุกตัวที่จะนำไปใช้ในพื้นที่อันตรายจะต้องเลือกประเภทของอุณหภูมิสูงสุดต้องไม่เกินจุดวาปไฟ

ประเภท Class ของอุณหภูมิ อุณหภูมิของการจุดระเบิด
T1 > 450 C
T2 300 – 400 C
T3 200 – 300 C
T4 135 – 200 C
T5 100 – 135 C
T6 85 – 100 C

สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Flame proof เนื่องจากลักษณะการป้องกันเป็นแบบโครงสร้างกันระเบิด ป้องกันเปลวไฟออกไปยังภายนอก ดังนั้นขนาดช่องว่างที่เปลวไฟจะเล็ดลอดออกมาได้จะต้องถูกจำกัด ตามลักษณะของสารไวไฟ โดยใช้อักษร ABC ต่อท้ายขยายความโซน เพื่อ ระบุขนาดของช่องว่างอากาศ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

Explosion group Maximum experimental safe gap (MESG)
IIA 0.9 mm < MESG
IIB 0.5 mm ≤ MESG < 0.9 mm
IIC MESG < 0.5 mm

ชนิดและการออกแบบการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า

ชนิดของการป้องกันการระเบิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวมอเตอร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยมีสัญลักษณ์ Ex?? เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง วิธีการออกแบบ การป้องกันระเบิด โดยใช้กำหนดลักษณะตัวอักษรตัวเล็กเข้าไป เช่น Ex e โดยตัวอักษรเล็ก มีความหมายสอดคล้องตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

“n”  ไม่เกิดประกายไฟ (Non sparking) :  หมายความว่า ในขณะที่ทำงาน จะต้องไม่มีการจุดประกายไฟ ในขณะการทำงานตามปกติ อนุญาติให้ใช้ได้ในเฉพาะพื้นที่ Zone2

“e”  เพิ่มความปลอดภัย (increase-safety) : ชนิดของการป้องกันนี้ เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีการจุดระเบิด ในขณะการใช้งาน

“d” ป้องกันการระเบิด (Flameproof บางครั้งอาจเรียกว่า Explosion proof) : จะต้องมีการป้องกันไม่ให้ระเบิดออกมา ซึ่งโครงสร้างผิวจะต้องปิดสนิท มิดชิดทั้งหมดทั้งสายไฟเข้า ส่วนที่มีการเคลื่อนไหว และอื่นๆ เพื่อป้องกันประกายไฟที่อาจจะจุดระเบิด ดังนั้นโครงสร้างมอเตอร์จะต้องออกแบบหนาเป็นพิเศษ เพื่อให้ทนต่อการติดไฟจากภายใน

การเลือกใช้มอเตอร์ควรคำนึงถึงสถานที่ ว่าอยู่ใน Zone การใช้งานใด ตามแผนภาพข้างต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เช่น พื้นที่ Zone 2 เราสามารถใช้งานมอเตอร์ Ex n หรือ Ex e ได้ และใน Zone 1 บางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานในรูปแบบ ของ Ex d แต่ อาจจะเป็นชนิด Ex e ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่จะนำมอเตอร์ไปใช้ ถ้าผู้ใช้งานมีความเข้าใจในการเลือกมอเตอร์ตามความเหมาะสม จะทำให้ใช้งานมอเตอร์ได้ตรงจุด คุ้มค่า โดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง ใช้เป็นแบบ Ex d หรือ Flameproof ซึ่งมีราคาสูงกว่าแบบ Non sparking และ increase-safety เสมอไป 

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
money_tree