มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 @ ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด

Company’s Name : บริษัท ไทยโทรเรซินเทติคส์ จำกัด
Adress : 33/3 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

Product review / Comment

ขอขอบคุณฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทยโทเรซินเทติกส์ จำกัด ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMP (Australia) – IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน ในะระยะยาว

Product Details

มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
CMP Premium High Efficiency Motor (Australia) – IE3 

4 kW 2 Poles ชนิดขาตั้ง
11 kW 4 Poles ชนิดขาตั้ง

ผลการประหยัดพลังงานหลังเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ขนาด 4 kW 2 Poles 

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยก่อนเปลี่ยน = 2.80 kW
ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยหลังเปลี่ยน = 2.48 kW
ค่ากำลังฟ้าที่ลดลง = 0.319 kW (คิดเป็น 11.39%)

มอเตอร์ขนาด 11 kW4 Poles

ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยก่อนเปลี่ยน = 10.46 kW
ค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ยหลังเปลี่ยน = 9.79 kW
ค่ากำลังฟ้าที่ลดลง = 0.665 kW (คิดเป็น 6.36%)

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือน

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
Picture1motor type