มาตรฐานการผลิตมอเตอร์ IEC / NEMA

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำสามเฟสในทุกอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของมอเตอร์ตามมาตรฐานการผลิตได้เป็น 2 มาตรฐานหลัก คือ มอเตอร์มาตรฐาน IEC และมอเตอร์มาตรฐาน NEMA โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมากกว่า 90% จะเป็นมาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 67 ประเทศทั่วโลก และมาตรฐาน NEMA ซึ่งจะนิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และแม็กซิโก สำหรับมอเตอร์มาตรฐาน NEMA จะมีการใช้งานเป็นบางส่วน โดยส่วนใหญ่จะมอเตอร์ชนิดนี้มักจะติดตั้งมากับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการนำเข้ามาจากทางประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะทราบว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่หรือมอเตอร์ที่ต้องการจัดหาเป็นมอเตอร์มาตรฐานอะไร เพื่อนำไปสู่การเลือกซื้อมอเตอร์ให้ถูกประเภท ทางบริษัทฯจึงขอสรุปความแตกต่างของมอเตอร์ทั้ง 2 ประเภทตามมาตรฐานการผลิตให้ดังนี้

รายละเอียด มาตรฐาน IEC มาตรฐาน NEMA
กำลังขาออก (Output Power) มักจะแสดงเป็น กิโลวัตต์ (kW) มักจะแสดงเป็นแรงม้า (HP)
Service Factor 1.0 1.15
ระดับประสิทธิภาพ IE1 (Standard Efficiency)
IE2 (High Efficiency)
IE3 (Premium Efficiency)
IE4 (Super Premium Efficiency)
-
NEMA Energy Effcient (IE2) EPAct
NEMA Premium (IE3) EISA
-
แรงดันและความถี่ทางไฟฟ้า 220-240/380-415V, 50 Hz
380-415/660-690V, 50 Hz
230V, 440-480V, 575V, 60 Hz
ระบบของหน่วยวัด น้ำหนัก : กิโลกรัม
การให้ขนาดระยะ : มิลลิเมตร
น้ำหนัก : ปอนด์
การให้ขนาดระยะ : นิ้ว
ขนาดเฟรม (Frame Size)“ความสูงจากพื้นถึงกลางเพลา” ขนาดเฟรมของ IEC เช่น
71, 80, 90, 100, 112, 132 . . .
“บ่งบอกถึงระยะความสูงจากพื้นถึงกลางเพลามีหน่วยเป็นมิลลิเมตร เช่น 71 คือ ความสูงจากพื้นถึงกลางเพลาเท่ากับ 71 มิลลิเมตร”
ขนาดเฟรมของ NEMA เช่น
56, 145, 182, 215
“การหาระยะความสูงจากพื้นถึงกลางเพลาของมาตรฐาน NEMA สามารถทำได้โดยนำตัวเลขสองตำแหน่งหน้าของขนาดเฟรมหารด้วย 4 เช่น มอเตอร์ที่มีขนาดเฟรม 215 จะมีความสูงจากพื้นถึงกลางเพลา = 21/4 = 5.25 นิ้ว

ตัวอย่างเนมเพลตมอเตอร์มาตรฐาน IEC

ตัวอย่างเนมเพลตมอเตอร์มาตรฐาน NEMA

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
motor typeMotormonito