มาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า

อเตอร์ประสิทธิภาพสูง  หรือมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปนั้น จะมีมาตรฐานของค่าประสิทธิภาพระบุไว้บนเนมเพลต ซึ่งในตลาดมอเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบัน หากเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเราอาจจะรู้จักในชื่อของ มอเตอร์ IE2, มอเตอร์ IE3 (อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC) ทั้งนี้มอเตอร์ที่ใช้ในประเทศไทย ในบางครั้งก็ไม่ได้อ้างอิงมาตรฐานประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IEC เพียงอย่างเดียว ซึ่งเราจะสามารถเปรียบเทียบได้ตามตาราง

Energy Efficiency Standard

Efficiency Class IEC 60034-3 US EU (past)
Super premium Efficiency IE4 NEMA Premium Plus -
Premium Efficiency IE3 NEMA Premium -
High Efficiency IE2 EPAct Eff1
Standard Efficiency IE1 - Eff2
Below Standard Efficiency Eff3

ข้อมูลข้างต้นจะทำให้เราทราบถึงระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์ ดังเช่นหากมอเตอร์ตัวเดิมที่เราใช้งานอยู่มีการระบุระดับประสิทธิภาพ Eff1 บนเนมเพลต นั่นหมายความว่ามอเตอร์ของเราเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว (เทียบเท่าระดับ IE2) ทั้งนี้หากไม่มีการระบุค่ามาตรฐานประสิทธิภาพบนเนมเพลต โดยทั่วไปจะเข้าใจกันว่าเป็นมอเตอร์มาตรฐาน IE1 หรือต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจซื้อ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาเพื่อทดแทนมอเตอร์ตัวเดิม เราควรพิจารณาถึงมาตรฐานค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ตัวเดิมก่อน จะช่วยให้เราวางแผนผลประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น หากมอเตอร์ตัวเดิมที่ใช้งานอยู่เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว อาจจะทำให้ผลประหยัดพลังงาน ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือน

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
IE2 Motor TumbIE3 Motor