ระดับฉนวนของมอเตอร์

อุ

ณหภูมิ ในการทำงานของเครื่องจักรกล จะเป็นตัวชี้ถึงอายุการใช้งานของมอเตอร์เนื่องจากคุณสมบัติของฉนวนภายในเครื่องจักรกลจะขึ้นอยู่กับเวลา และอุณหภูมิ

ระดับชั้นของฉนวนจะขึ้นกับพื้นฐานของอุณหภูมิที่ใช้งาน ซึ่งตามมาตรฐาน IEC 85 ได้แบ่งเป็น 5 ชั้น คือ A, B, C, F และ H โดยแสดงไว้เป็นค่าของอุณหภูมิทำงานสูงสุดที่ขดลวดมอเตอร์ยอมรับได้ โดยถือว่ามอเตอร์ทำงานในภาวะที่สะอาด แห้ง และใช้งานประมาณ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็คาดว่ามอเตอร์นั้นจะมีอายุได้ประมาณ 10-20 ปี นอกจากนี้มาตรฐาน IEEE ระบุระดับฉนวนขึ้นอีกด้วย ดังตาราง

ระดับชั้นฉนวนและระดับชั้นอุณหภูมิเพิ่ม

ระดัยชั้นฉนวน อุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ (C) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (C)
A 105 55
E 120 65
B 130 80
F 155 105
H 180 125
N 200 -

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
จึงอู๋ ฮวด 2 DisplayMotorspeed