หลักการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า

ดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) จะมีราคาสูงกว่า มอเตอร์มาตรฐาน (Standard Motor) อยู่ประมาณ 20-30% แต่โดยเฉลี่ย ราคาค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน (ประมาณ 15-20 ปี) จะมีมูลค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับราคาของตัวมอเตอร์

ยกตัวอย่างเช่น
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5.5 kW ราคา 11,500 บาท (ประสิทธิภาพ ร้อยละ 86)
ชั่วโมงการใช้งาน 4,320 ชั่วโมง/ปี (12 ชม./วัน)
ค่าพลังงานไฟฟ้า = 27,624 หน่วย/ปี
ค่าไฟฟ้า = 96,684 บาท/ปี (คิดค่าไฟฟ้า หน่วยละ 3.5 บาท)
ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด = 966,840 (10 ปี)

จะเห็นว่าท่านใช้เงินเพียง 11,500 บาท เพื่อ ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5.5 kW แต่ต้องใช้เงินประมาณ 966,840 บาท เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าในการใช้งานมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย หากเราใช้งานมอเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เราจะต้องใช้เงินประมาณ 1,933,680 บาท เพื่อเป็นค่าไฟฟ้าของมอเตอร์

ดังนั้นในการเลือกซื้อมอเตอร์ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานมากกว่าราคามอเตอร์ เนื่องจากราคามอเตอร์มีมูลค่าเพียง 1-2% ของค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น การเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จะทำให้เราสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ไม่นาน

สินค้าแนะนำ !

High Efficiency Motor IE2, IE3

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง CMG มาตรฐานออสเตรเลีย ประหยัดค่าไฟ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์กันระเบิด CMG

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์กันระเบิด CMG สำหรับการใช้งานใน Zone1, Zone2 พร้อมใบรับรอง

Promotion !

มอเตอร์ Marathon (IEC Standard) ราคาพิเศษ มีทั้งแบบ EFF1 และ EFF2 มีสินค้าพร้อมส่งทันที รับประกันสินค้า 18 เดือนขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Don`t copy text!
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงCMG_T